Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1573
Title: Вокально-виконавська творчість М. І. Глінки
Other Titles: Вокально-исполнительское творчество М. И. Глинки
Vocal and performing creativity of M. I. Glinka
Authors: Давидович, Л. В.
Keywords: вокальна культура
виконавська творчість
співацький досвід
Глінка М. І.
вокальная культура
исполнительское творчество
певческий опыт
Глинка М. И.
vocal culture
performing arts
singing experience
Glinka M. I.
Issue Date: 2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Давидович Л. В. Вокально-виконавська творчість М. І. Глінки / Л. В. Давидович // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 81–83.
Abstract: Велике значення щодо професійної підготовки майбутнього вчителя мистецтва набувають вокально-виконавські принципи М. І. Глінки. Большое значение в профессиональной подготовке будущего учителя искусства приобретают вокально-исполнительские принципы М. И. Глинки. Great value in preparation of future teacher professionaloj arts are becoming vocal performing principles Glinka.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1573
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.