Шляхи формування орфографічної грамотності молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування орфографічної грамотності молодших школярів. Однією з причин орфографічних помилок у письмових роботах учнів є розрив між теоретичними знаннями та вміннями й навичками. Учням початкових класів не вистачає уважності і самоконтролю при написанні, вони зазвичай пишуть те, що чують. Орфографічні помилки можуть виникати з різних причин, але виправляються через системну й послідовну роботу. Систематичні письмові вправи, використання традиційних та інноваційних прийомів розвитку писемного мовлення здатні значно підвищити орфографічну грамотність молодших школярів. The article examines the formation of spelling literacy of younger schoolchildren. One of the reasons for spelling errors in students' written works is the gap between theoretical knowledge and skills. Elementary school students lack attentiveness and self-control when writing, they usually write what they hear. Spelling errors can occur for various reasons, but are corrected through systematic and consistent work. Systematic writing exercises, the use of traditional and innovative techniques for the development of written speech can significantly increase the spelling literacy of younger schoolchildren.
Опис
Ключові слова
освітній процес, орфографія, початкова школа, студентські роботи, educational process, spelling, primary school, student works
Цитування
Рижих М. Шляхи формування орфографічної грамотності молодших школярів / М. Рижих // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 93.