Формування комунікативних умінь учнів початкових класів під час вивчення граматичного матеріалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто мовленнєвий розвиток учнів початкових класів, який є основним принципом у навчанні читання, граматики та правопису. Розуміння значення дієслівних форм у мовленні школярів є ключовим для їхнього мовного розвитку та успішної комунікації. Зазначено, що вивчення дієслівних форм у початкових класах вимагає комплексного підходу та використання різноманітних методик, спрямованих на створення максимально сприятливих умов для навчання та розвитку мовленнєвих навичок учнів. The article examines the speech development of primary school students, which is the main principle in teaching reading, grammar and spelling. Understanding the meaning of verb forms in schoolchildren's speech is key to their language development and successful communication. It is noted that the study of verb forms in primary grades requires a complex approach and the use of various methods aimed at creating the most favorable conditions for learning and developing students' speaking skills.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, комунікація, початкова школа, студентські роботи, speech development, communication, primary school, student works
Цитування
Яценко В. Формування комунікативних умінь учнів початкових класів під час вивчення граматичного матеріалу / В. Яценко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 84.