Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/151
Title: ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ БОГОДУХІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ № 2 БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Authors: Пахуча, М. Є.
Keywords: здоров'я дітей
охорона здоров'я
студентські роботи
здоровье детей
охрана здоровья
студенческие работы
children's health
health protection
student work
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Пахуча М. Є. Показники здоров'я учнів 11-го класу Богодухівського колегіуму №2 Богодухівської районної ради Харківської області / М. Є. Пахуча // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 331–332.
Abstract: Здоров’я нації визначається насамперед станом здоров’я її дітей. Дані численних досліджень показують, що джерело виникнення відмінностей у здоров’ї дорослих треба шукати в їхньому дитинстві. Здоров’я дітей є інтегральним показником загального благополуччя суспільства, а також тонким індикатором усіх соціальних та екологічних негараздів. Було виявлено, що стан здоров’я та фізичного розвитку дитячого населення України погіршується. За даними дослідження, мета якого полягала у визначенні показників стану здоров’я учнів 11-го класу Богодухівського колегіуму №2 Богодухівської районної ради Харківської області учні 11-го класу мають хороший стан здоров’я та достатній рівень фізичного розвитку, однак слід приділяти більше уваги фізичним вправам, щоб розвивати витривалість. Для покращення фізичного стану здоров’я учнів було зроблено рекомендації, а саме: жити більш рухливим життям: щоранку робити зарядку, ходити на прогулянки та ранкові пробіжки, дихати свіжим повітрям, гуляти перед сном, або ж провітрювати кімнату, активно займатися спортом. Здоровье нации определяется прежде всего состоянием здоровья ее детей. Данные многочисленных исследований показывают, что источник возникновения различий в здоровье взрослых надо искать в их детстве. Здоровье детей является интегральным показателем общего благополучия общества, а также тонким индикатором всех социальных и экологических проблем. Было выявлено, что состояние здоровья и физического развития детского населения Украины ухудшается. По данным исследования, цель которого заключалась в определении показателей состояния здоровья учащихся 11-го класса Богодуховского коллегиума №2 Богодуховского районного совета Харьковской области ученики 11-го класса имеют хорошее состояние здоровья и достаточный уровень физического развития, однако следует уделять больше внимания физическим упражнениям, чтобы развивать выносливость. Для улучшения физического состояния здоровья учащихся были сделаны рекомендации, а именно: жить более подвижной жизнью: каждое утро делать зарядку, ходить на прогулки и утренние пробежки, дышать свежим воздухом, гулять перед сном, или же проветривать комнату, активно заниматься спортом.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/151
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пахуча М. Є..doc38.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.