ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЗВО ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано педагогічне партнерство у вищій освіті, висвітлено результати досліджень і практичний досвід співпраці між закладами освіти, різні аспекти партнерства, його роль у формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів та особливості організації спільних заходів для підтримки освітян. The article is dedicated to the analysis of pedagogical partnership in higher education. The research results and practical experience of cooperation between educational institutions, various aspects of partnership, its role in the formation of pre-service teachers’ professional competences and the peculiarities of organising joint activities to support educators are highlighted.
Опис
Ключові слова
педагогічне партнерство, здобувачі освіти, заклади вищої освіти, розвиток, формування, аспірантські роботи, pedagogical partnership, students, higher education institutions, development, formation, postgraduate works
Цитування
Се Кежань. Організація педагогічного партнерства у ЗВО як актуальна науково-педагогічна проблема / Се Кежань // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 368–372.