ШКІЛЬНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто шкільний благодійний ярмарок як засіб формування ключових компетентностей, зокрема громадянської та соціальної. Авторами виокремлено етапи підготовки та проведення заходу, наголошено на його розвивально-виховній функції та суспільній значущості. The article examines the school charity fair as a means of forming key competencies, in particular civic and social competencies. The authors highlights the stages of preparation and conducting the event, emphasize its developmental and educational function and social significance.
Опис
Ключові слова
благодійний ярмарок, громадянська компетентність, громадянська відповідальність, соціальна компетентність, соціальні ролі, charity fair, civic competence, civic responsibility, social competence, social roles
Цитування
Майнаєв Ф. Шкільний благодійний ярмарок як засіб формування громадянської та соціальної компетентностей / Ф. Майнаєв, Л. Рибалко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 306–309.