ЕМПАТІЙНА СКЛАДОВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено емпатійну складову як важливий чинник формування морально-етичних якостей майбутнього вчителя. З’ясовано зміст поняття емпатії в різних наукових джерелах. Надано низку трактувань та положень педагогічної емпатії. Сформульовано завдання та результат формування морально-етичних якостей майбутнього вчителя. The article defines the empathic component as an important factor in the formation of pre-service teacher’s moral and ethical qualities. The content of the concept of empathy in various scientific sources is clarified. A number of interpretations and regulations of pedagogical empathy are provided. The task and result of the formation of pre-service teacher’s moral and ethical qualities are formulated.
Опис
Ключові слова
майбутній вчитель, морально-етичні якості, емпатія, освіта, pre-service teacher, moral and ethical values, empathy, education
Цитування
Жуков В. Емпатійна складова як важливий чинник формування морально-етичних якостей майбутнього вчителя / В. Жуков // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 278–282.