ЕЛЕКТРОННА ПЕДАГОГІКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Інститут педагогіки та психології, Смугаста типографія, друк. ФОП Петров В. В.
Анотація
У монографії аналізуються теоретичні й методичні аспекти електронної педагогіки як науки. Широке впровадження електронних дидактичних засобів навчання сприяє оновленню процесу професійно-педагогічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах України. Монографія розрахована на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, наукових працівників системи вищої освіти, викладачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної педагогічної освіти. В монографии анализируются теоретические и методические аспекты электронной педагогики как науки. Широкое внедрение электронных дидактических средств обучения способствует обновлению процесса профессионально-педагогической подготовки студентов в высших учебных заведениях Украины. Монография рассчитана на студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных работников системы высшего образования, преподавателей курсов повышения квалификации педагогических кадров и всех, кто интересуется проблемами современного педагогического образования. The theoretical and methodical aspects of electronic pedagogics as a science are analyzed in a monograph. The wide usage of electronic didactic means of study assists in updating the professional and pedagogical students’ training process in higher educational establishments in Ukraine. The monograph is intended for students, masters, postgraduate students, university teachers, researchers in the system of higher education, teachers of advanced training courses, anyone who is interested in the problems of modern pedagogical education.
Опис
Ключові слова
педагогіка, інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ, освіта, дидактичні засоби, електронне навчання, педагогика, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, образование, дидактические средства, электронное обучение, pedagogy, information-communication technology, ICT, education, didactic means, electronic study
Цитування
Костікова І. І. Електронна педагогіка : монографія / І. І. Костікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т педагогіки та психології. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 160 с.