Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМуромцева, Ю. І.-
dc.date.accessioned2018-06-19T11:36:22Z-
dc.date.available2018-06-19T11:36:22Z-
dc.date.issued2015-06-10-
dc.identifier.citationМуромцева Ю. І. Роль культурологічних чинників у подоланні демографічної кризи в Україні / Ю. І. Муромцева // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч.85-річчю Харк. нац. тех. ун-ту сіл. госп-ва імені П. Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 793–803.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1470-
dc.description.abstractФормування людського потенціалу країни, реґіону як результат природного руху населення, перебуває в кризовому стані у часи транзиції. Саме культурний чинник формування народжуваності повинен зіграти помітну роль у збереженні здоров'я населення, цивілізованому плануванні сім'ї, а отже, й підвищенню рівня народжуваності, збереженню і відтворенню людського потенціалу України. Формирование человеческого потенциала страны, региона как результат естественного движения населения, находится в кризисном состоянии во времена транзиции. Именно культурный фактор формирования рождаемости должен сыграть заметную роль в сохранении здоровья населения, цивилизованном планировании семьи, а следовательно, и повышению уровня рождаемости, сохранению и воспроизводству человеческого потенциала Украины.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ; КП «Міська друкарня»uk_UA.UTF-8
dc.subjectдемографічна криза в Україніuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурологічні чинники формування народжуваностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectприродний рух населенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectформування людського потенціалу країниuk_UA.UTF-8
dc.subjectдемографический кризис в Украинеuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурологические факторы формирования рождаемостиuk_UA.UTF-8
dc.subjectестественное движение населенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectформирования человеческого потенциала страныuk_UA.UTF-8
dc.subjectdemographic crisis in Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultural factors of birthuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatural population movementuk_UA.UTF-8
dc.subjectformation of human potential of the countryuk_UA.UTF-8
dc.titleРОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У ПОДОЛАННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE ROLE OF CULTURAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF DEMOGRAPHIC CRISIS IN UKRAINEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Муромцева Ю. І.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.