Новий підхід до біоіндикації токсикантів у довкіллі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Запропоновано новий підхід до біоіндикації токсикантів у довкіллі, який полягає у використанні рослини-поглинача (накопичувача) токсикантів з води, ґрунту, повітря (шовковиця біла) та універсального тест-об’єкту біоіндикації – гусениць шовковичного шовкопряда. Завдяки високій чутливості гусениць-«мурашів» до дії токсикантів доведена ефективність застосування нового підходу. Предложен новый подход к биоиндикации токсикантов в окружающей среде, базирующийся на использовании растения-поглотителя (накопителя) токсикантов из воды, почвы, воздуха (шелковицы белой) и универсального тест-объекта – гусениц тутового шелкопряда. Благодаря высокой чувствительности гусениц-«мурашей» к действию токсикантов доказана эффективность использования нового подхода. New approach to bioindication of toxicants in environment is suggested. It consists in usage of plants for accumulation of toxicants from water, soil, air (Morus alba L.) and universal test-object of bioindication – neonated larvae of Bombyx mori L., which is very sensitive to toxicants. High effectiveness of new approach has been proved.
Опис
Ключові слова
біоіндикація, токсиканти, тест-об’єкт, шовковичний шовкопряд, биоиндикация, токсиканты, тест-объект, тутовый шелкопряд, bioindication, toxicants, test object, Bombyx mori L, Morus alba L
Цитування
Новий підхід до біоіндикації токсикантів у довкіллі / О. С. Горецький, О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна, О. О. Дехтярьова // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2010. – Вип. 12. – С. 125–134.