ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ПІДТРИМКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено інноваційні підходи до соціальної реабілітації і підтримки осіб з особливими потребами. Розкрито сутність інновацій в цій галузі, визначено їх вплив. Дослідження було спрямоване на вивчення технологічних інновацій в соціальній реабілітації, а також використання віртуальної реальності (VR) і аугментованої реальності (AR). Віртуальна реальність і аугментована реальність - це інноваційні технології, які змінюють спосіб, яким проводиться реабілітація осіб з різними видами порушень. Зазначено, що інновації грають важливу роль у створенні інклюзивного суспільства та покращенні умов життя осіб з особливими потребами. Інноваційні підходи допомагають знижувати бар'єри та сприяють більшій рівності та інклюзії в суспільство. The article examines innovative approaches to social rehabilitation and support of persons with special needs. The essence of innovations in this field is revealed, and their impact is determined. The study aimed to examine technological innovations in social rehabilitation, as well as the use of virtual reality (VR) and augmented reality (AR). Virtual reality and augmented reality are innovative technologies that are changing the way in which rehabilitation of persons with various types of impairments is carried out. It was noted that innovations play an important role in creating an inclusive society and improving the living conditions of people with special needs. Innovative approaches help reduce barriers and promote greater equality and inclusion in society.
Опис
Ключові слова
соціальна реабілітація, соціальна підтримка, особи з особливими потребами, інноваційні технології, інклюзивна освіта, студентські роботи, social rehabilitation, social support, persons with special needs, innovative technologies, inclusive education, student works
Цитування
Діаковська К. В. Інноваційні підходи до соціальної реабілітації і підтримки / К. В. Діаковська // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 356–360.