ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛЕГКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості розвитку дрібної моторики у дітей з легкими інтелектуальними порушеннями. Виявлено, що розвиток дрібної моторики загалом позитивно впливає на розвиток особистості зростаючих дітей з інтелектуальними порушеннями. Встановлено, що особливості розвитку дрібної моторики рук у дітей з інтелектуальною недостатністю визначають їхню успішну навчальну діяльність та майбутню соціалізацію. Розкрито значення та сутність використання інноваційних технологій для розвитку дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з легкими інтелектуальними порушеннями. Доведено, що вони є надзвичайно важливим інструментом для розвитку фізичних та соціальних навичок. Описано інноваційні технології для розвитку дрібної моторики у дітей. The article reveals the peculiarities of the development of fine motor skills in children with mild intellectual disabilities. It was found that the development of fine motor skills generally has a positive effect on the personality development of growing children with intellectual disabilities. It has been established that the features of the development of fine motor skills of children with intellectual disabilities determine their successful educational activities and future socialization. The significance and essence of using innovative technologies for the development of fine motor skills in children of primary school age with mild intellectual disabilities has been revealed. It has been proven that they are extremely important a tool for the development of physical and social skills. Innovative technologies for the development of fine motor skills in children are described.
Опис
Ключові слова
діти молодшого шкільного віку з легкими інтелектуальними порушеннями, дрібна моторика, кінезіологічні вррави, магістерські роботи, children of primary school age with mild intellectual disabilities, fine motor skills, kinesiology disorders, master's works
Цитування
Чуйко А. І. Інноваційні технології у розвитку дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з легкими інтелектуальними порушеннями / А. І. Чуйко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 310–315.