ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито зміст організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу науково-теоретичних джерел визначено поняття затримки мовленнєвого розвитку і сформульовані основні методичні засади надання корекційної допомоги саме цій категорії дітей дошкільного віку. Провідними методами визначені ігрові прийоми педагогічного впливу на стан мовленнєвого розвитку. The article discloses the content of the organization of correctional assistance to preschool children with delayed speech development. Based on the results of the analysis of scientific and theoretical sources, the concept of delay in speech development was determined and the main methodical principles of providing corrective assistance to this category of preschool children were formulated. Game methods of pedagogical influence on the state of speech development are defined as leading methods.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, корекційна робота, діти дошкільного віку, затримка мовленнєвого розвитку, магістерські роботи, speech development, correctional work, children of preschool age, delay in speech development, master's works
Цитування
Халіна Т. І. Практика організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку / Т. І. Халіна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 283–286.