Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/145
Title: Documentaries as an Audiovisual Aid in English Teaching at University
Authors: Podufalova, T.V.
Keywords: audiovisual aids
documentaries
post-viewing (follow-up) activities
pre-viewing activities
while-viewing activities
аудіо-візуальні засоби
демонстраційні завдання
документальний фільм
переддемонстраційні завдання
післядемонстраційні завдання
аудиовизуальные средства
демонстрационные задания
документальные фильмы
преддемонстрационные задания
последемонстрационные задания
Issue Date: 2016
Publisher: ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Citation: Podufalova T. V. Documentaries as an Audiovisual Aid in English Teaching at University / T.V. Podufalova // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 28. – С. 77-87.
Abstract: The paper deals with possible ways to use documentaries effectively as an audiovisual aid when teaching English as a foreign language to university students. It offers recommendations on how the National Geographic documentary Megacities: London can be used when teaching the topic On the Move to university students in the course in Oral and Written English according to the classic model of viewing activities that involves pre-viewing, while-viewing and post-viewing tasks. У статті розглядаються особливості ефективного використання документальних фільмів як аудіовізуального засобу у викладанні англійської мови як іноземної студентам філологічних спеціальностей ВНЗ. Пропонуються методичні можливості використання комплексу завдань до фільму «Мегаполіси: Лондон» (“Megacities: London”) під час вивчення теми «Подорож» у рамках курсу практики англійського усного і писемного мовлення за класичною трьох-етапною моделлю роботи з відео, що містить переддемостраційний, демонстраційний та післядемонстраційний етапи. В статье рассматриваются особенности эффективного использования документальных фильмов как аудиовизуального средства в преподавании английского языка как иностранного в вузе. Предлагаются методические возможности использования комплекса заданий к фильму «Мегаполисы: Лондон» (“Megacities: London”) при изучении темы «Путешествие» в рамках курса практики английской устной и письменной речи по классической трёхэтапной модели работы с видео, которая включает преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный этапы.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/145
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
подуфалова.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.