ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГОПЕДІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено дистанційну діяльність логопедів в Україні в умовах воєнного стану, яка має свої особливості. Зокрема, обмеження доступу до пацієнтів. Воєнний стан може призвести до обмеження руху людей та доступу до медичних, виховних, консультативних закладів. Методи роботи логопеда дистанційно можуть включати відеоконференції завдяки платформам для відеозв’язку (Skype або Zoom), що дозволяє логопеду спостерігати за мовленнєвим процесом пацієнта і надавати необхідні рекомендації та вправи. У практичній роботі психолога загальноосвітнього навчального закладу можна використовувати комп’ютерні технології для психодіагностики, у корекційно-розвивальній та просвітницькій роботі. Зазначено, що дистанційна робота є можливою за умови застосування дистанційних веб-технологій та сприяння батьків для створення відповідного виховного, розвивального та навчально-корекційного середовищ, які при цьому будуть відповідати критеріям безпечного середовища для розвитку творчого потенціалу. The article examines the remote activity of speech therapists in Ukraine under martial law, which has its own characteristics. In particular, limiting access to patients. Martial law can lead to restrictions on people's movement and access to medical, educational, and counseling facilities. The speech therapist's remote work methods can include video conferences thanks to video communication platforms (Skype or Zoom), which allows the speech therapist to observe the patient's speech process and provide the necessary recommendations and exercises. In the practical work of a psychologist of a general educational institution, computer technologies can be used for psychodiagnostics, in correctional and developmental and educational work. It is noted that remote work is possible under the condition of using remote web technologies and the assistance of parents to create an appropriate educational, developmental and educational and correctional environment, which at the same time will meet the criteria of a safe environment for the development of creative potential.
Опис
Ключові слова
Цитування
Зінченко Д. І. Особливості дистанційної діяльності логопедів в Україні в умовах воєнного стану / Д. І. Зінченко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 132–135.