АУТИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено особливості аутизму та їх вплив на навчання та соціальну адаптацію дітей в інклюзивному середовищі. На сьогоднішній день спектр аутизму є одним із складніших розладів у дітей, який всебічно досліджується як міждисциплінарна проблема психіатрії, психології, педагогіки. Дітям з розладом аутичного спектру повинна надаватися кваліфікована допомога. Зазначено, що корекційна робота повинна проводитися комплексно, групою фахівців різного профілю, включаючи дитячих психіатрів, невропатологів, логопедів, психологів, вихователів. Виділено умови її реалізації. Для роботи з дітьми з аутизмом слід використовувати адаптовані програми навчання та організації ігор, які мають загально-дидактичну та корекційну спрямованість. The work examines the features of autism and their impact on learning and social adaptation of children in an inclusive environment. Today, the spectrum of autism is one of the most complex disorders in children, which is comprehensively studied as an interdisciplinary problem of psychiatry, psychology, and pedagogy. Children with autism spectrum disorder should be provided with qualified assistance. It is noted that corrective work should be carried out comprehensively, by a group of specialists of various profiles, including child psychiatrists, neuropathologists, speech therapists, psychologists, and educators. The conditions for its implementation are highlighted. To work with children with autism, one should use adapted training programs and organization of games that have a general didactic and corrective focus.
Опис
Ключові слова
аутизм, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, корекційна робота, соціальна адаптація, студентські роботи, autism, children with special educational needs, inclusive education, correctional work, social adaptation, student works
Цитування
Воропаєва О. О. Аутизм: особливості навчання та соціальної адаптації в інклюзивному середовищі / О. О. Воропаєва // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 77–80.