Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для екологічного моніторингу

Анотація
Встановлено параметри біоіндикаторів (водоростей, базідіоміцетів, мохів, квіткових рослин, панцирних кліщів, шовковичного шовкопряда та психофізіологічного стану людини), що підлягають нормуванню для проведення екологічного моніторингу.Установлены параметры биоиндикаторов (водорослей, базидиомицетов, мхов, цветковых растений, панцирных клещей, шелковичного шелкопряда и психофизиологического состояния человека), которые подлежат нормированию для проведения экологического мониторинга.The parameters of bioindicators (algas, basidiomycetes, mosses, flowering plants, oribatid mites, silkworm moth and psychophysiological state of the man) which are subject to normalization for carrying out of ecological monitoring are defined.
Опис
Ключові слова
нормовані параметри, біоіндикація, екологічний моніторинг, нормированные параметры, биоиндикация, экологический мониторинг, normalized parameters, bioindication, ecological monitoring
Цитування
Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для екологічного моніторингу / С. В. Беспалова, О. С. Горецкий, О. З. Злотін та ін. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : межвед. сб. науч. работ. – Донецк : ДонНУ, 2012. – №1 (12). – С. 41–56.