КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто комплексний підхід до організації патріотичного виховання дітей у закладі дошкільної освіти. Основним напрямом освітнього процесу в ЗДО є формування у дитини усвідомлення своєї особистості через набуття знань про себе, виховання почуттів відданості та любові до родини, свого дому. Патріотичне виховання в дошкільних закладах є важливою складовою створення свідомої, сильної нації майбутніх патріотів. Зауважено, що виховувати і розвивати все вище зазначене у дітей дошкільного віку досить важко, але можна закласти основи такого виховання. The article considers a comprehensive approach to the organization of patriotic education of children in a preschool education institution. The main direction of the educational process in ZDO is the formation of the child's awareness of his personality through the acquisition of knowledge about himself, education feelings of devotion and love for the family, one's home. Patriotic education in preschool institutions is an important component of creating a onscious, strong nation of future patriots. It is noted that it is quite difficult to educate and develop all of the above in preschool children, but it is possible to lay the foundations of such education.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, заклади дошкільної освіти, комплексний підхід, магістерські роботи, patriotic upbringing, preschool education institutions, comprehensive approach, master's work
Цитування
Ритік В. О. Комплексний підхід до організації патріотичного виховання дітей у закладі дошкільної освіти / В. О. Ритік // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 72–73.