Мотивація персоналу до інноваційної діяльності як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тема дослідження є досить актуальною у сучасному світі, де швидко змінюються технології і бізнес-стратегії. У даному дослідженні досліджується проблема розвитку мотивації персоналу до інноваційної діяльності. Розроблено комплексно-цільову програму щодо удосконалення управління розвитком мотивації персоналу до інноваційної діяльності. The research topic is quite relevant in today's world, where technologies and business strategies are changing rapidly. This study examines the problem of developing staff motivation for innovative activities. A comprehensive and targeted program has been developed to improve the management of the development of staff motivation for innovative activities.
Опис
Ключові слова
мотивація персоналу, інноваційна діяльність, управлінська проблема, ефективність організації, personnel motivation, innovative activity, management problem, organizational effectiveness, motivation strategy
Цитування
Вінер Б. Д. Мотивація персоналу до інноваційної діяльності як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Б. Д. Вінер ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 67 с. : табл., схеми + дод.
Колекції