МЕТОД «СТОРИТЕЛІНГ» У ФОРМУВАННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДОШКІЛЬНИКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто, що під час формування взаємовідносин у дітей в закладі дошкільної освіти вихователю дуже важливо мати дієві інструменти та сучасні методи, щоб сформувати якомога більше компетентностей у малечі. Саме сторителінг є дуже дієвим та цікавим інструментом розвитку дружніх взаємовідносин у групі. Визначено, що така методика дуже гармонійно сприяє у роботі в ранкові заняття, діти отримують неймовірно позитивний настрій на цілий день та знімається психологічне напруження. The publication considers that during the formation of relationships among children in a preschool education institution, it is very important for the educator to have effective tools and modern methods in order to form as many competencies as possible in children. Storytelling is a very effective and interesting tool for developing friendly relationships in a group. It has been determined that this method very harmoniously contributes to work in the morning classes, children get an incredibly positive mood for the whole day and psychological stress is relieved.
Опис
Ключові слова
сучасна педагогіка, метод сторителінг, дошкільна освіта, магістерські роботи, modern pedagogy, storytelling method, pre-school education, master's work
Цитування
Мамєдова О. В. Метод "сторителінг" у формуванні взаємовідносин між дошкільниками / О. В. Мамедова // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 52–53.