СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ ЯК БІОЕНЕРГЕТИЧНУ СИСТЕМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні дослідження біоенергетичних каналів людини не втратили своєї актуальності. Ці знання були відомі ще багато століть тому, але на сучасному етапі, з розвитком медицини та діагностики, людина розширила їх до рівня сучасних наукових уявлень. Сегодня исследования биоэнергетических каналов человека не потеряли своей актуальности. Эти знания были известны еще много веков назад, но на современном этапе, с развитием медицины и диагностики, человек расширил их до уровня современных научных представлений. Today, research on human bioenergetic channels has not lost its relevance. This knowledge was known many centuries ago, but at the present stage, with the development of medicine and diagnostics, man has expanded them to the level of modern scientific concepts.
Опис
Ключові слова
людина, біоенергетична система, біоенергія, аура, чакра, студентські роботи, человек, биоэнергетическая система, биоэнергия, аура, чакра, студенческие работы, human, bioenergy system, bioenergy, aura, chakra, student work
Цитування
Возовик К. Д. Сучасні уявлення про людину як біоенергетичну систему / К. Д. Возовик, П. В. Татарікова, С. О. Всеволодська // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 48–51.