Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1429
Назва: ГІПОДИНАМІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Інші назви: ГИПОДИНАМИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
HYPODYNAMINE AND ITS INFLUENCE ON THE HUMAN ORGANISM
Автори: Жуковіна, Т. В.
Биковська, Ю. В.
Жуковина, Т. В.
Быковская, Ю. В.
ZHukovina, T. V.
Bykovskaya, Yu. V.
Ключові слова: гіподинамія
організм людини
студентські роботи
гиподинамия
организм человека
студенческие работы
physical inactivity
human organism
student work
Дата публікації: 15-тра-2015
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Жуковіна Т. В. Гіподинамія та її вплив на організм людини / Т. В. Жуковіна, Ю. В. Биковська // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 66–67.
Короткий огляд (реферат): Технічний прогрес зробив наше життя комфортним з одного боку, але й приніс з собою таке небезпечне явище як гіподинамія — ослаблення м’язової діяльності, зумовлене малорухомим способом життя. Поширеність гіподинамії зростає у зв’язку зі зростанням обсягів офісної роботи та зменшенням потреби у фізичних рухах. Треба уникати гіподинамії, а для цього необхідно займатися фізичною активністю. Тільки та людина, яка веде здоровий спосіб життя, може уникнути наслідків гіподинамії. Технический прогресс сделал нашу жизнь комфортной с одной стороны, но и принес с собой такое опасное явление как гиподинамия - ослабление мышечной деятельности, обусловленное малоподвижным образом жизни. Распространенность гиподинамии возрастает в связи с ростом объемов офисной работы и уменьшением потребности в физических движениях. Следует избегать гиподинамии, а для этого необходимо заниматься физической активностью. Только тот человек, который ведет здоровый образ жизни, может избежать последствий гиподинамии. Technical progress made our life comfortable on the one hand, but brought with it such a dangerous phenomenon as inactivity - the weakening of muscular activity, conditioned by a sedentary lifestyle. The prevalence of hypodynamia increases in connection with the growth in the volume of office work and the decrease in the need for physical movements. It is necessary to avoid hypodynamia, and for this it is necessary to engage in physical activity. Only the person who leads a healthy lifestyle can avoid the consequences of hypodynamia.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1429
Розташовується у зібраннях:Кафедра зоологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.