Використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з ФФНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В представленій роботі здійсненно теоретичний аналіз використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Розкрита роль ігрових вправ як дієвого засобу корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. Розроблено методичні рекомедації до проведення корекції звуковимови у дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами ігрових вправ. In the presented work, a theoretical analysis of the use of game exercises in the correction of sound and speech of children with phonetic and phonemic underdevelopment of speech is carried out. The role of game exercises as an effective means of correcting speech disorders in preschool children is revealed. Methodical recommendations for the correction of phonetic speech in children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech by means of game exercises have been developed.
Опис
Ключові слова
корекція звуковимови, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, phonetic speech correction, phonetic-phonemic underdevelopment of speech
Цитування
Візенкова Ю. С. Використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з ФФНМ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. С. Візенкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 65 с. : табл. + дод.
Колекції