ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток морально-етичних уявлень у старших дошкільників. Дошкільний вік є початковим періодом становлення особистості, в цей час закладаються основи характеру дитини, її ставлення до навколишнього світу, людей, себе, засвоюються моральні норми, важливі для її подальшого розвитку. Зазначено, що моральний розвиток дошкільника є центральною ланкою його психічного розвитку. Старші дошкільники засвоюють первинні моральні судження, зростає дієвість їх моральних уявлень, в них з’являються моральні почуття. The article deals with the development of moral and ethical ideas in senior preschoolers. Preschool age is the initial period of personality formation, at this time, the foundations of the child's character, his/her attitude to the world, people, himself/herself are laid, moral norms important for his/her further development. It is noted that the moral development of a preschooler is a central part of his or her mental development. Older preschoolers acquire primary moral judgements, the effectiveness of their moral ideas increases, and they develop moral feelings.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, етика, діти старшого дошкільного віку, магістерські роботи, moral education, ethics, children of senior preschool age, master's work
Цитування
Грищук О. О. Особливості розвитку морально-етичних уявлень у старших дошкільників / О. О. Грищук // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 20–21.