Розвиток професійного потенціалу керівника як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми розвитку професійного потенціалу менеджера. Уточнено суть і структуру професійного потенціалу, методи й засоби управління його розвитком, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання професійного потенціалу та його розвитку. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of developing the professional potential of a manager. The essence and structure of professional potential, methods and means of managing its development have been clarified, and the diagnostic toolkit for measuring professional potential and its development has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
потенціал, професійний потенціал, менеджер, розвиток, potential, professional potential, manager, development
Цитування
Лаушкін А. М. Розвиток професійного потенціалу керівника як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. М. Лаушкін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 81 с. : табл. + дод.
Колекції