Упровадження системи національно-патріотичного виховання в закладі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні обґрунтовано суть, структуру, принципи системимнаціонально-патріотичного виховання в закладі освіти. Здійснено діагностику стану управлінської діяльності з упровадження системи національно-патріотичного виховання в практику роботи закладу загальної середньої освіти, за результатами якої запропоновано проєкт з удосконалення управління цим напрямом виховної роботи. The research substantiates the essence, structure, and principles of the system of national-patriotic education in an educational institution. A diagnosis of the state of management activities for the implementation of the system of national-patriotic education in the practice of the general secondary education institution was carried out, based on the results of which a project was proposed to improve the management of this area of educational work.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, заклад загальної середньої освіти, управління, діагностика, проєкт, проєкт, national-patriotic education, institution of general secondary education, system, management, diagnosis, project
Цитування
Козлова О. С. Упровадження системи національно-патріотичного виховання в закладі освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. С. Козлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 71 с. : табл., схеми + дод.
Колекції