Використання сенсорної інтеграції з метою корекції мовлення у дітей із дизартричними порушеннями при ДЦП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз на основі наукових досліджень вплив методу сенсорної інтеграції в корекції дизартричних порушень у дітей із дитячим церебральним паралічем. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: “дитячий церебральний параліч”, “дизартрія”, “сенсорна інтеграція”. Визначено компоненти, критерії, показники, та ефективність впливу методу сенсорної інтеграції на корекцію дизартричних порушень. Науково доведено та розроблено корекційні вправи, які спрямовані на виправлення дизартричних порушень у дітей з дитячим церебральним паралічем. In the qualification work, a theoretical analysis was carried out based on scientific studies of the effect of the sensory integration method in the correction of dysarthric disorders in children with cerebral palsy. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "infantile cerebral palsy", "dysarthria", "sensory integration". The components, criteria, indicators, and effectiveness of the sensory integration method on the correction of dysarthric disorders are determined. Corrective exercises aimed at correcting dysarthric disorders in children with cerebral palsy have been scientifically proven and developed.
Опис
Ключові слова
діти, дитячий церебральний параліч, дизартрія, сенсорна інтеграція, корекція, children, cerebral palsy, dysarthria, sensory integration, correction
Цитування
Монашева Ю. Ю. Використання сенсорної інтеграції з метою корекції мовлення у дітей із дизартричними порушеннями при ДЦП : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. Ю. Монашева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 75 с.
Колекції