Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Олексенко Олени Андріївни, кандидата філологічних наук, професора, професора кафедри української мови імені проф. Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані у наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями, пов’язаними з дослідженням семантики слова, проблем морфології та словотвору, лінгвопоетики, термінології української мови. The bibliographic index is devoted to the scientific activity of Olena Oleksenko, Candidate of Philological Sciences, Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language named after prof. Lysychenko Department of Ukrainian Language of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication contains collects and systematises information about the scholar's scientific achievements - dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials. The index is addressed to researchers, teachers, postgraduates, students and all those interested in issues related to the study of word semantics, problems of morphology and word formation, linguistic poetics, terminology of the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Олексенко О. А., науковий доробок, українська мова, семантика, морфологія, словотвір, лінгвопоетика, термінологія, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, O. A. Oleksenko, scientific achievements, Ukrainian language, semantics, morphology, word formation, linguopoetics, terminology, professors of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1982–2024 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2024. – 55 с. : іл., портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 14).