Формування моторного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня в процесі продуктивної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Випускна кваліфікаційна робота присвячена питанням рухового розвитку дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. На підставі аналізу наукових джерел схарактеризовано зміст та особливості організації корекційно-розвиткової роботи спрямованої на формування моторного праксису. Зроблено акцент на використанні методів продуктивної діяльності в роботі з дітьми середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. The graduation qualification work is devoted to the issues of motor development in middle preschool age children with Level II general speech underdevelopment. Based on the analysis of scientific sources, the content and peculiarities of the organization of corrective-developmental work aimed at forming motor praxis are characterized. The emphasis is on the use of productive activity methods in working with middle preschool age children with Level II general speech underdevelopment.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, моторний праксис, продуктивна діяльність, general speech underdevelopment, motor praxis, productive activity
Цитування
Горбунова Т. М. Формування моторного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня в процесі продуктивної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. М. Горбунова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції