Формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням засобами казкотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В представленій роботі проаналізовано психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Охарактеризовано особливості та шляхи формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Також досліджено рівень сформованості уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Представлено наукове обґрунтування загальних психолого-педагогічних умов формування уявлень про навколишній світ у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. The presented work analyzes psychological and pedagogical features of primary school children with intellectual disorders. It characterizes the features and ways of forming perceptions of the surrounding world of primary schoolers with intellectual disorders. The development level of perceptions of the surrounding world of primary school children with intellectual disorders is under investigation as well. It represents the scientific grounding of general psychological and pedagogical conditions for establishing perceptions of the world around of primary schoolchildren with intellectual disorders.
Опис
Ключові слова
уявлення, молодші школярі з інтелектуальними порушеннями, казкотерапія, perceptions, primary school children with intellectual disorders, fairy tale therapy
Цитування
Сорока О. В. Формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням засобами казкотерапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. В. Сорока ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 103 с. + дод.
Колекції