Форми, методи та прийоми корекції у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку методом іпотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз методів, прийомів та форм роботи з дітьми молодшого шкільного віку, які мають складні порушення розвитку, методом іпотерапії. Вивчено вплив іпотерапевтичних занять на розвиток рухової та психоемоційної сфери таких дітей та їх пізнававльну активність. Розроблено корекційну іпотерапевтичну програму, яка спрямована на корекцію складних порушень розвитку у дітей молодшого шкільного віку. In the diploma work the theoretical analysis of methods, technics and forms of work with junior school age children that have complex developmental disorder using hyppotherapy method was carried out. Hyppotherapy influence on locomotion and psychoemotional cjndition of such children was defined. Corrective hyppotherapeutic program for complex developmental disorder correction in junior school age children was created.
Опис
Ключові слова
складні порушення розвитку, діти, молодший шкільний вік, іпотерапія, корекція, complex developmental disorder, children, junior school age, hyppotherapy, correction
Цитування
Бутурлакіна А. І. Форми, методи та прийоми корекції у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку методом іпотерапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. І. Бутурлакіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 49 с. : іл., табл. + дод.
Колекції