ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ НЕРІВНОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обґрунтовано теоретичні основи здійснення диференціації навчання у вивченні нерівностей в профільній школі, а саме: визначено суть поняття «нерівності», доведено важливість вивчення теми «Нерівності» в шкільному курсі математики; проведено аналіз змісту вивчення теми «Нерівності» у поглибленому курсі математики та у шкільних підручниках; розроблено методичні рекомендації здійснення диференціації навчання у вивченні нерівностей в профільній школі. Установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної роботи на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів у вивченні теми «Нерівності» при здійсненні диференціації навчання у профільній школі. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of learning to solve inequalities with a module in the in-depth course of mathematics in primary school, namely: the essence of the concept of "inequality with a module", proved the importance of studying the topic "Inequalities with a module" in school mathematics; the analysis of the content of studying the topic "Inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics and school textbooks; methodical recommendations and a system of problems on the topic "Solving inequalities with the module" were developed. It is established that there is a positive impact of the work on improving the learning opportunities of students in the study of the topic "Solving inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics in primary school.
Опис
Ключові слова
освітній процес, профільна школа, диференціація навчання, нерівності, учні, educational process, students, methods, solving inequalities with the module, advanced course in mathematics, basic school
Цитування
Карпенко С. С. Диференційований підхід у вивченні нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / С. С. Карпенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл.
Колекції