УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 1920–1939 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується причини актуалізації українського питання в радянсько-польських відносинах у міжвоєнний період. У роботі з’ясовується місце та роль України у політиці Радянської Росії і Польщі періоду польсько-радянської війни та укладення Ризького мирного договору та на етапі реалізації його умов. Значну увагу приділено з’ясуванню ролі українського питання в радянсько-польських відносинах під час укладання договору про ненапад і вступу СРСР до Ліги Націй та причини його актуалізації на етапі радянсько-німецького зближення та підписання пакту Молотова-Ріббентропа. The work examines the reasons for the actualization of the Ukrainian issue in Soviet-Polish relations in the interwar period. The work clarifies the place and role of Ukraine in the politics of Soviet Russia and Poland during the Polish-Soviet War and the conclusion of the Riga Peace Treaty and at the stage of the implementation of its conditions. Considerable attention is paid to clarifying the role of the Ukrainian issue in Soviet-Polish relations during the conclusion of the non-aggression pact and the USSR's entry into the League of Nations and the reasons for its actualization at the stage of Soviet-German rapprochement and the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact.
Опис
Ключові слова
війна, мирний договір, міжнародні відносини, національна меншина, українське питання, українські етнічні землі, war, peace treaty, international relations, national minority, Ukrainian issue, Ukrainian ethnic lands
Цитування
Кропівцов В. Ю. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920–1939 рр. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. Ю. Кропівцов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 79 с.
Колекції