ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Організація самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування» висвітлено теоретичні основи організації самостійної роботи учнів на уроках інформатики; розкрито практичні питання організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування; розроблено комплексне практичне завдання для організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні мови програмування C# на прикладі розробки консольної гри Tetris. The qualification work "Organisation of independent work of basic secondary school students in the study of programming" highlights the theoretical foundations of organising independent work of students in computer science lessons; reveals the practical issues of organising independent work of basic secondary school students in the study of programming; develops a comprehensive practical task for organising independent work of basic secondary school students in the study of the C# programming language on the example of developing the Tetris console game.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, програмування, базова середня школа, учні базової середньої школи, мова програмування C#, консольна гра Tetris, independent work, programming, basic secondary school, basic secondary school students, C# programming language, Tetris console game
Цитування
Хвіц В. П. Організація самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / В. П. Хвіц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
Колекції