Специфіка складних безсполучникових питальних висловлень у сучасній французькій мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський университет права HAH України, Pівненський інститут
Анотація
У статті розглянута специфіка складних безсполучникових питальних висловлень у сучасній французькій мові. В статье рассмотрена специфика сложных бессоюзных вопросительных высказываний в современном французском языке. In the article the specificity of complex non-union interrogative utterances in the modern French language is considered.
Опис
Ключові слова
романська філологія, безсполучникові питальні висловлення, сучасна французька мова, безсполучникові речення, романская филология, бессоюзные вопросительные высказывания, современный французский язык, бессоюзные предложения, romance philology, confused interrogative utterance, modern French, allied sentences
Цитування
Лембік С. О. Специфіка складних безсполучникових питальних висловлень у сучасній французькій мові / С. О. Лембік // Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Piвнe, 8 груд. 2016 р. / МОН України, Ін-т інновац. технол. і змісту освіти, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права, Рівнен. ін-т КУП НАНУ, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористув., Каф. філософії. – Рівне, 2016. – С. 134–136.