ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Використання методу проєктів при навчанні інформатики учнів основної школи» розкрито теоретичні засади використання методу проєктів при навчанні інформатики; здійснено огляд електронних ресурсів для реалізації методу проєктів на уроках інформатики; розроблено дидактичні матеріали для реалізації методу проєктів при навчанні інформатики учнів основної школи. Представлено організацію та хід упровадження розроблених дидактичних матеріалів для реалізації методу проектів при навчанні інформатики учнів основної школи. The qualification work "Using the Project Method in Teaching Informatics to Primary School Students" reveals the theoretical foundations of using the project method in teaching informatics; reviews electronic resources for implementing the project method in computer science lessons; develops didactic materials for implementing the project method in teaching informatics to primary school students. The organisation and implementation of the developed didactic materials for the implementation of the project method in teaching informatics to primary school students are presented.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, інформатика, учні основної школи, project method, computer science, primary school students
Цитування
Лементаренко М. Д. Використання методу проєктів при навчанні інформатики учнів основної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / М. Д. Лементаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 65 с. : іл., табл. + дод.
Колекції