Використання дерев, що схильні до експансії, в якості лікарської, харчової та кормової сировини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано тему використання дерев, що схильні до експансії, в якості лікарської, харчової та кормової сировини. Обосновано тему использования деревьев, которые склонны к экспансии, в качестве лекарственного, пищевого и кормового сырья. The theme of the use of trees, which are prone to expansion, as a medicinal, food and feed raw material, is substantiated.
Опис
Ключові слова
дерева, експансія, лікарська сировина, харчова сировина, кормова сировина, студентські роботи, деревья, экспансия, лекарственное сырье, пищевое сырье, кормовое сырье, студенческие работы, trees, expansion, medicinal raw materials, food raw materials, feed materials, student work
Цитування
Лещенко Ю. О. Використання дерев, що схильні до експансії, в якості лікарської, харчової та кормової сировини / Ю. О. Лещенко, Ю. В. Бенгус // Актуальні питання науки та освіти : матеріали I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 26–27.