СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСОПРОСТОРУ АНТИУТОПІЇ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджується своєрідність концепції буття та реалізація авторських інтенцій шляхом створення своєрідної авторської концепції художнього часопростору в антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий світ». Наукова розвідка спирається на широке коло літературознавчих здобутків українських та зарубіжних дослідників. Теоретичні аспекти роботи базуються на теорії «хронотопу» (художнього часопростору). Виокремлюється специфічні маркери часопростіру для формування політичного, соціального та культурного контекстів твору. Розглядається вплив часопростору на мотивацію та поведінку героїв роману в рамках визначеного хронотопу. Уперше розроблено ієрархію мотивів твору та виявлено сукупність інтертекстуальних зв’язків, які формують своєрідну авторську картину світу. Qualification work by studies the specifics of artistic space and time in Aldous Huxley’s dystopia Brave New World, analyzes the peculiarities of its conception of being and explores the means of realizing the author’s artistic intentions within the novel. The impact of space and time on the characters’ motivation and behavior is considered within the context of the defined chronotope. The hierarchy of characters’ motives is introduced for the first time. The peculiarities and uniqueness of the artistic picture of the world are defined through studying a set of the novel’s intertextual connections.
Опис
Ключові слова
хронотоп, топос, антиутопія, мотивна ієрархія, образна галерея, авторська картина світу, діалектика світосприйняття, chronotope, topos, dystopia, hierarchy of characters’ motives, artistic image, artistic picture of the world, dialectics of subjective world perception, intertextual allusions
Цитування
Ященок А. В. Специфіка художнього часопростору антиутопії Олдоса Гакслі «Прекрасний новий світ» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. В. Ященок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 70 с. + дод.
Колекції