ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ (П. 2 Ч. 2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ) ТА ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО (Ч. 3 СТ. 135 КК УКРАЇНИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто відмежування умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого шляхом бездіяльності та залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого. Умисне вбивство та залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи, мають суттєві відмінності. Умисне вбивство є злочином з матеріальним складом та вчиняється шляхом як дії так і бездіяльності, а залишення в небезпеці – з формальним складом, та вчиняється шляхом бездіяльності. Зазначено, що для правильної правової оцінки вчиненого необхідно з’ясовувати всі фактичні обставини, за оцінки яких в сукупності можна встановити форму вини особи, яка спричинила смерть потерпілому. The publication considers the definition of intentional murder of a minor child, committed through inaction and leaving in danger, which caused the victim's death. There are significant differences between intentional homicide and endangerment resulting in the death of a person. Intentional murder is a crime with a material component and is committed by both action and inaction, while leaving in danger is a formal crime and is committed by inaction. It is noted that for a correct legal assessment of the committed crime, it is necessary to find out all the factual circumstances, based on the assessment of which in total, it is possible to establish the form of guilt of the person who caused the death of the victim.
Опис
Ключові слова
умисне вбивство, бездіяльність, кримінальне правопорушення, магістерські роботи, intentional murder, inaction, criminal offense, master's theses
Цитування
Тарсуков О. О. Щодо проблеми відмежування умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого шляхом бездіяльності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 135 КК України) / О. О. Тарсуков // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 230–233.