ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто готовність майбутнього вихователя до емоційного розвитку дітей дошкільного віку. Професійно-педагогічна підготовка сучасних майбутніх вихователів до продуктивної роботи з дітьми дошкільного віку пов’язана з модернізацією системи вищої освіти в Україні. В структурі готовності майбутнього вихователя до емоційного розвитку дітей дошкільного віку визначено мотиваційний, діяльнісний, когнітивний компоненти. Виділено критерії рівнів готовності майбутнього вихователя. The publication examines the readiness of the future educator for the emotional development of preschool children. The professional and pedagogical training of modern future educators for productive work with children of preschool age is connected with the modernization of the higher education system in Ukraine. In the structure of the future educator's readiness for emotional development motivational, activity, and cognitive components of preschool children are determined. The criteria for the readiness levels of the future educator are highlighted.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх вихователів, емоційний розвиток, діти дошкільного віку, студентські роботи, training of future educators, emotional development, preschool children, student works
Цитування
Білецька А. Проблема готовності майбутнього вихователя до емоційного розвитку дітей дошкільного віку / А. Білецька // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 22.