ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто досвід Харківського професійного коледжу з участі у волонтерській діяльності в умовах воєнного стану. В цей час саме волонтерська діяльність втілює і реалізує найблагородніше з людських прагнень – бажання особисто долучитися до спільної боротьби за мир в Україні, наблизити перемогу на своєму фронті. Зазначено, що педагогічний колектив закладу та учні організовують та активно долучаються до участі в благодійних акціях на підтримку військовослужбовців (зокрема випікають різноманітні смаколики, шиють білизну тощо). Також у відділеннях Коледжу в місті Мерефа організовано мобільний пункт надання соціально-психологічної допомоги (спілкування з психологом) усім, хто її потребує (внутрішньо переміщені особи, у тому числі з деокупованих територій, члени родин військовослужбовців, діти, які пережили травматичні події війни, та інші). The publication examines the experience of the Kharkiv Vocational College in participating in volunteer activities under martial law. At this time, it is volunteer activity that embodies and realizes the most noble of human aspirations - the desire to personally join the joint struggle for peace in Ukraine, to bring victory closer to one's front. It is noted that the teaching staff of the institution and students organize and actively participate in charity events in support of military personnel (in particular, they bake various goodies, sew underwear, etc.). Also, in the branches of the College in the city of Merefa, a mobile point for providing socio-psychological assistance (communication with a psychologist) has been organized to all those who need it (internally displaced persons, including those from de-occupied territories, members of families of military personnel, children who have survived traumatic events of war, and others).
Опис
Ключові слова
соціальна робота, волонтерська діяльність, заклади освіти, воєнний стан, магістерські роботи, social work, volunteering, educational institutions, martial law, master's theses
Цитування
Шевченко І. М. Волонтерська діяльність закладів освіти в умовах воєнного стану: досвід Харківського професійного коледжу / І. М. Шевченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 375–377.