СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З СІМЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціальну адаптацію дітей молодшого шкільного віку з сімей внутрішньо переміщених осіб засобами народного фольклору. В умовах воєнного стану наша країна докладає максимум зусиль для забезпечення сталості освітнього процесу, створення безпечних умов для здобувачів освіти всіх рівнів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підтримки тих, хто був змушений виїхати за кордон або до безпечніших регіонів. Зазначено, що український фольклор є важливим засобом соціального виховання дітей, а його використання є доцільним у соціально-адаптаційній роботі з молодшими школярами, що допомагає значно полегшити та покращити процес їхньої соціалізації, зробити його цікавим, а також допомагає дитині якнайшвидше пристосуватися до нового середовища, подолати негативні наслідки вимушеного переміщення. The publication examines the social adaptation of children of primary school age from families of internally displaced persons by means of folk folklore. In the conditions of martial law, our country makes every effort to ensure the stability of the educational process, create safe conditions for students of all levels of education, teaching and scientific-pedagogical workers, and support those who were forced to go abroad or to safer regions. It is noted that Ukrainian folklore is an important means of social education of children, and its use is appropriate in social adaptation work with younger schoolchildren, which helps to significantly facilitate and improve the process of their socialization, make it interesting, and also helps the child to adapt to a new environment as quickly as possible, overcome the negative consequences of forced displacement.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, соціальна адаптація, український фольклор, діти молодшого шкільного віку, воєнний стан, студентські роботи, social education, social adaptation, Ukrainian folklore, children of primary school age, martial law, student works
Цитування
Харитонова М. О. Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку з сімей внутрішньо переміщених осіб засобами народного фольклору / М. О. Харитонова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 363–365.