Щодо окремих питань cпіввідношення загальних та спеціальних засад при­значення покарання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС), Електронне вид.
Анотація
Досліджується співвідношення загальних та спеціальних засад призначення покарання при правовому регулюванні призначення покарання за незакінчений злочин. Окреслюється проблемність застосування понять «ступінь тяжкості вчиненого злочину» та «ступінь тяжкості вчиненого особою дiяння» та їх взаємодія. Исследуется соотношение общих и специальных начал назначения наказания при пра­вовом регулировании назначения наказания за незаконченное преступление. Очерчива­ется проблемность применения понятий «степень тяжести совершенного преступления» та «степень тяжести совершенного лицом деяния» и их взаимодействие. The correlation between general and special principles of punishment in the legal regulation of sentences for a pending crime is investigated. The problematic application of the concepts of «the degree of gravity of the committed crime» and «degree of gravity of the act committed by a person» and their interaction are outlined.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, призначення покарання, незакінчені злочини, ступінь тяжкості злочину, ступінь тяжкості діяння, уголовное право, назначения наказания, неоконченные преступления, степень тяжести преступления, степень тяжести деяния, criminal law, sentencing, unfinished crimes, severity of crime, severity of the act
Цитування
Попій Д. С. Щодо окремих питань cпіввідношення загальних та спеціальних засад при­значення покарання / Д. С. Попій // Форум права / МОН України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; [редкол. : Музичук О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – № 3. – [Електрон. вид.]. – С. 177–181.