ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано професійну підготовку вчителів у Великій Британії, яка проводиться на базі університетської освіти. Aкадемічна кваліфікація – postgraduate certificate in education (PGCE). PGCE– це міжнародно визнана академічна кваліфікація, яка нараховує до 60 кредитів на рівні магістра, якими можна буде скористатися для отримання повної кваліфікації магістра (зазвичай 180 кредитів). Зазначено, що у Великій Британії одним зі шляхів отримання кваліфікації вчителя є PGCE – однорічний курс, після якого здобувачі отримають Postgraduate certificate in education (сертифікат у галузі освіти). The publication analyzes the professional training of teachers in Great Britain, which is conducted on the basis of university education. Academic qualification – postgraduate certificate in education (PGCE). A PGCE is an internationally recognized academic qualification that carries up to 60 credits at Master's level, which can be used towards a full Master's qualification (usually 180 credits). It is noted that in Great Britain one of the ways to obtain a teacher's qualification there is a PGCE - a one-year course, after which applicants will receive a Postgraduate certificate in education.
Опис
Ключові слова
професійна освіта, підготовка вчителів, Велика Британія, освітній процес, магістерські роботи, professional education, teacher training, Great Britain, educational process, master's theses
Цитування
Бочарова А. П. Професійна підготовка вчителів у Великій Британії / А. П. Бочарова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 29–31.