ПЕДАГОГІЧНИЙ АВАНГАРД УКРАЇНИ У ДОБУ ВИПРОБУВАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто роль педагогів у добу російсько-української війни, що виконують свою гуманістичну місію охоронця культурно-антропологічного скарбу української нації, захищаючи дитину і дитинство від лихоліття війни, озброюючи їх корисними знаннями і компетентностями навіть у бомбосховищах. Зазначено, що суспільне покликання педагога – це просвітництво, збереження та примноження цивілізаційних здобутків людства засобами навчання і виховання. Педагогічний авангард в Україні має ще важливе зобов’язання перед українським народом – відстоювання його свободи, гідності, державності і самобутності як в освітніх інституціях, так і за їхніми межами. The publication examines the role of teachers during the Russian-Ukrainian war, fulfilling their humanistic mission of guardians of the cultural and anthropological treasure of the Ukrainian nation, protecting children and childhood from the horrors of war, arming them with useful knowledge and competences even in bomb shelters. It is noted that the public vocation of a teacher is enlightenment, preservation and multiplication of civilizational achievements of mankind by means of education and upbringing. The pedagogical avant-garde in Ukraine still has an important obligation to the Ukrainian people - to defend their freedom, dignity, statehood and identity both in educational institutions and outside their borders.
Опис
Ключові слова
педагоги, вчителі, російсько-українська війна, освітній процес, pedagogues, teachers, the Russian-Ukrainian war, educational process
Цитування
Бойчук Ю. Д. Педагогічний авангард України у добу випробувань / Ю. Д. Бойчук // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 3–4.