ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях. Збірник адресований науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, спеціалістам у галузі психології здоров’я, а також усім тим, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у галузі психології здоров’я. The collection contains materials and abstracts of the reports of the participants of the 8th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Personal and Situational Determinants of Health", which was held on the basis of the H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine. psychological science and other scientific fields. The collection is addressed to scientists, university teachers, graduate students, students, specialists in the field of health psychology, as well as to all those who are interested in modern scientific research in the field of health psychology.
Опис
Ключові слова
детермінанти здоров’я, психологія здоров’я, здоровий спосіб життя, стрес, психосоматика, психологічна допомога, російсько-українська війна, determinants of health, health psychology, healthy lifestyle, stress, psychosomatics, psychological help, Russian-Ukrainian war
Цитування
Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 листоп. 2023 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін. ; за заг. ред. О. В. Бацилєвої]. – Київ : [б. в.], 2023. – 111 с.