Поведінкові реакції самців-щурів при експериментальній зміні освітлення

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Експериментально було показано вплив постійного цілодобового та почергового, позмінного (12.00 год. світла: 12.00 год. темноти) освітлення на поведінкові реакції самців-щурів. Встановлено, що для самців контрольної та піддослідних груп була характерна неактивна, пасивно-оборонна поведінка. Экспериментально было показано воздействие постоянного круглосуточного и поочерёдного, посменного (12.00 час. света: 12.00.час. темноты) освещения на поведенческие реакции самцов-крыс. Установлено, что для самцов контрольной и экспериментальных групп, было характерно неактивное, пассивно-оборонительное поведение. It was experimentally shown that permanent and alternating (12.00 hour light : 12 00. hour darkness) lightening has an influence on behaviors reactions of rat males. Non-active, passive and defensive behavior was characteristic for males of control and experimental groups.
Опис
Ключові слова
освітлення, поведінкові реакції, рухова активність, вегетативні реакції, освещение, поведенческие реакции, двигательная активность, вегетативные реакции, lightening, behaviors reactions, locomotion activity, vegetative reactions
Цитування
Мамотенко А. В. Поведінкові реакції самців-щурів при експериментальній зміні освітлення / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – 2009. – Вип. 11. – С. 52–58.