«Страх» як інструмент легітимації політики ультраправих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано огляд історичного досвіду та наслідки приходу по влади ультранаціоналістичних сил у XX ст., а також загрозливі тенденції зростання ультраправих настроїв у політичному просторі ХХІ ст., сучасним державам варто сфокусувати увагу та зусилля на реалізації проєктів з розвитку демократичної політичної освіти та демократичної політичної культури, з метою – набуття виборцями базових політологічних знань і компетенцій, які дають змогу визначати горизонти відповідальності за прийняття власних політичних рішень. The article provides an overview of the historical experience and consequences of the coming to power of ultra-nationalist forces in the 20th century, as well as the threatening trends of the growth of far-right attitudes in the political space of the 21st century. Modern states should focus their attention and efforts on the implementation of projects for the development of democratic political education and democratic political culture, with the aim of voters acquiring basic political science knowledge and competences that make it possible to determine the horizons of responsibility for making their own political decisions.
Опис
Ключові слова
страх, легітимація, політика, ультраправі, fear, legitimation, policy, far right
Цитування
Калюжна Ю. І. «Страх» як інструмент легітимації політики ультраправих / Ю. І. Калюжна // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 груд. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 51–54.