Роль екскурсій у методиці викладання природничих дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Сучасні методи проведення екскурсій навчають учнів досліджувати явища природи, орієнтуватися на місцевості, спостерігати, порівнювати, описувати, знаходити необхідні для вивчення певної теми об’єкти та предмети, заохочувати учнів до нових знань, умінь та навичок. На екскурсіях учні вивчають матеріал, який надалі використовуватиметься на уроках та позакласних заняттях. Наукові знання з біології втілені на практиці можна показати учням екскурсіями на селекційних станціях, декоративних та плодових розсадниках, аграрних фірмах та біотехнологічних лабораторіях, що виховує в учнів дослідницький світогляд, екологічну відповідальність. Екскурсії, які пов’язані з яскравими позитивними емоціями, запам’ятовуються на все життя і сприймання краси природи викликає велику повагу в учнів. Modern methods of field trips teach students to explore natural phenomena, navigate the terrain, observe, compare, describe, find objects and subjects necessary for studying a certain topic, encourage students to acquire new knowledge, abilities and skills. On excursions, students learn material that will be used in lessons and extracurricular activities. Scientific knowledge of biology embodied in practice can be shown to students by excursions to breeding stations, ornamental and fruit nurseries, agricultural firms and biotechnological laboratories, which instills in students a research outlook and environmental responsibility. Excursions, which are associated with bright positive emotions, are remembered for a lifetime, and the perception of the beauty of nature causes great respect among students.
Опис
Ключові слова
екскурсії, програмні і позапрограмні екскурсії, вступна екскурсія, підсумкова екскурсія, оглядова екскурсія, excursions, program and non-program excursions, introductory excursion, final excursion, overview excursion
Цитування
Чепелєва Н. І. Роль екскурсій у методиці викладання природничих дисциплін / Н. І. Чепелєва, А. В. Мамотенко // Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ф-ту природн. наук, Миргород, Україна, 23 груд. 2022 р. – Миргород, 2023. – С. 43–44.