ПОМИЛУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА : ЙОГО ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті досліджуються питання, пов’язані з визначенням сутності та правової природи помилування. Проаналізовано основні теоретичні підходи вчених щодо визначення цього правового інституту. Визначено характерні ознаки помилування, які відрізняють його від інших правових інститутів звільнення від покарання та його відбування. В данной статье исследуются вопросы, связанные с определением сущности и правовой природы помилования. Проанализированы основные теоретические подходы ученых относительно определения этого правового института. Определены характерные признаки помилования, которые отличают его от других правовых институтов освобождения от наказания и его отбывания. This article examines the issues related to the definition of the nature and the legal nature of the pardon. It analyzed the main theoretical approaches of the scientists on the definition of this legal institution. The characteristic signs of clemency, that differentiate it from other legal institutions release the punishment and serving.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, звільнення від покарання, принципи гуманізму, пом’якшення покарання, помилування, уголовное право, освобождение от наказания, принципы гуманизма, смягчение наказания, помилование, criminal law, exemption from punishment, the principle of humanism, commutation of sentence, pardon
Цитування
Гагун А. А. Помилування як інститут кримінального права: його зміст та характерні ознаки / А. А. Гагун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 25. – С. 140–146.